សប្តាហ៍នេះបេក្ខជន The Voice Kids សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពសម្តែង និងច្រៀងទាំងអស់គ្នា? ពេញចិត្តមួយណា ?

កម្សាន្តថ្ងៃច័ន្ទុ ទី07 ខែសីហា ឆ្នាំ2017 ម៉ោង 8:14 នាទី ព្រឹក

សប្តាហ៍នេះពិតជាប្លែកជាងសប្តាហ៍មុនៗ ព្រោះកុមារា កុមារីដែលជាបេក្ខជន សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពច្រៀង និងសម្តែងទាំងអស់គ្នា ចង់ដឹងសូមចុចមើលវីដេអូខាងក្រោម ៖

1-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ លឹម អេរៀល

អាយុ 12ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ ចង់ចាកចេញពីទីនេះ

 

2-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ ឈឹម ជូលីណា

អាយុ 13ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ How Far I’ll Go

3-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារា៖ ហេង សុខលាភ

អាយុ 12ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ ម៉ែ

4-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ ចាន់ ស្រីខួច

អាយុ 12ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ ចូលមកធ្វើអ្វីបើគង់ចាក់ចេញ

5-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារា៖ ពេជ្រ ថៃ

អាយុ 12ឆ្នាំ, បាត់ដំបង

ច្រៀងបទ៖ បាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្ត

 The Voice Kids_5

 

6-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ ជីវ លីលី

អាយុ 11ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ Shape of You

 

 

7-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ ហេង ឌីម៉ង់ – ហេង សាន់ឌី

អាយុ 13ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ យប់នេះពិសេសមែន

 

 

8-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ សុខ សុជាតា

អាយុ 12ឆ្នាំ, ភ្នំពេញ

ច្រៀងបទ៖ I Will Always Love You

 

 

9-កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី ២

កុមារី៖ សុខ ឡាលីន

អាយុ 9ឆ្នាំ, កណ្ដាល

ច្រៀងបទ៖ ម្ទេសណាមិនហិរ

 

 

តើពេញចិត្តមួយណាជាងគេង ជួយស៊ែ និង comment ម្នាក់មួយផង!

ប្រភព៖ The Voice Kids Cambodia

តាមរយ៖ khsharefb


ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងឥឡូវនេះ

អត្ថបទប្រហាក់ប្រហែល


អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម